I dzień: 20.04.2023 r.

Rozpoczęcie konferencji  powitanie gości: 10.00-10.15

Rektor-Komendant LAW, gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof CUR

Prorektor ds. naukowych, dr hab. inż. Paweł GOŁDA, prof. LAW

Dziekan WBL, płk rez. dr inż. Adam RURAK

Panel I - Aspekty funkcjonowania portów lotniczych i morskich (10.15 – 11.45)

Prowadzący: gen. bryg. rez. pil. dr inż. Ryszard HAĆ, prof LAW; dr hab. Tadeusz COMPA, prof LAW

10.15 – 10.30

Weryfikacja negatywnych przesłanek jako kluczowe narzędzie dla ochrony lotnictwa cywilnego

Wojciech Krupiński
Komenda Główna Straży Granicznej

10.30 – 10.45

Współczesne dylematy ochrony lotnictwa

dr hab. Jacek Nowak
Lotnicza Akademia Wojskowa

10.45 – 11.00

Zabezpieczenie strefy ogólnodostępnej

mgr Łukasz Suchecki
MSWiA

11.00 – 11.15

Zagrożenia związane ze złośliwym wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych

płk Grzegorz Grzegorski
dyr. CPT ABW
Dariusz Błachut
z-ca dyr. BBK ABW

11.15 – 11.30

Wykorzystanie repelentów naturalnego pochodzenia do ograniczania kolizji samolotów z ptakami na lotniskach Polski wschodniej

dr hab. Ignacy Kitowski
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

11.30  11.45

Doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy Policji w zakresie kontroli obiektów infrastruktury krytycznej

dr hab. Agata TYBURSKA
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

11.45 – 12.30

PRZERWA KAWOWA

Panel II - Kształcenie zawodowe dla potrzeb portów lotniczych i morskich (12.30 – 14.00)

Prowadzący: dr hab. Jacek Nowak, prof. LAW; dr hab. Janusz Ślusarski, prof LAW

12.45 – 13.00

Nowoczesne formy kształcenia dla bezpieczeństwa

Jerzy Niemyjski
Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP

Anna Wolska
Polskie Forum Biznesu

13.00 – 13.15

Zarządzanie kryzysowe w porcie lotniczym

dr Sławomir Żurawski
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie
Patryk Ochyra
Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych

13.15 – 13.30

Bezpieczeństwo w portach lotniczych, morskich i lądowych - jako komponent kształcenia na kierunku eksperymentalnym: Technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych

Dominika Zajczyk
ZS nr 1 Tarnobrzeg

13.30 – 13.45

Zarządzanie morskim cyberbezpieczeństwem

dr Alicja Mrozowska 
Akademia Marynarki Wojennej

13.45 – 14.00

Zagrożenia środowiskowe w lotnictwie cywilnym

pil. mgr Zbigniew Piskor
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

14.00 – 15.00

OBIAD (Restauracja „Piekiełko”)

18.0023.00

UROCZYSTA KOLACJA (Sala Kolumnowa)II dzień: 21.04.2023 r.

Panel I – Panel doktorancki i studencki (09.00 11.30)

Prowadzący: dr hab. Krzysztof GONIEWICZ, ppłk dr hab. Dariusz BOGUSZ

09.00 – 09.15

Analiza czynników warunkujących bezpieczeństwo pracy techników lotniczych

Agnieszka Jagiełło,
41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

09.15 – 09.30

Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie oraz w portach lotniczych

Patrycja Dobek
Lotnicza Akademia Wojskowa

09.30 – 09.45

Perspektywy rozwoju polskiego sektora lotniczego

Julia Skóra
Lotnicza Akademia Wojskowa 

09.45 – 10.15

PRZERWA KAWOWA

10.15 – 10.30

Oddziaływanie zagrożeń o charakterze naturalnym na bezpieczeństwo transportu lotniczego

Alicja Nowak
Lotnicza Akademia Wojskowa 

10.30 – 10.45

Służby lotniskowe

Dominika Gawryś
Lotnicza Akademia Wojskowa 

10.45 – 11.15

Prezentacja historii "Szkoły Orląt" przy Epitafium 

płk rez. dr Andrzej Marciniak
Lotnicza Akademia Wojskowa 

11.15 – 11.30

Zakończenie konferencji