Koszt udziału w konferencji

Konferencja jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, opłaty konferencyjne przeznaczone będą wyłącznie na pokrycie kosztów organizacyjnych. Obsługa finansowa konferencji realizowana będzie przez Kwesturę LAW.

Opłata obejmuje udział w konferencji, materiały konferencyjne, kawę, obiad, uroczystą kolację oraz certyfikat uczestnictwa.
Studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy naukowi mają możliwość opublikowania artykułu naukowego /po wcześniejszym zaakceptowaniu przez komisję/ - nie ponosząc dodatkowych kosztów.

Zgłoszeniem uczestnictwa w konferencji jest rejestracja w systemie elektronicznym oraz dokonanie opłaty konferencyjnej w wysokości (za 1 osobę):

  • 450,00 studenci / doktoranci (w tym publikacja)
  • 1000,00 nauczyciel akademicki/ pracownik naukowy (w tym publikacja)
  • 1200,00 przedstawiciel branży

Żołnierze zawodowi /czynni/ są zwolnieni z opłat.

 

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

SWIFT: BPKOPLPW
PL12 1020 3147 0000 8402 0085 9934
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 nr 35

Pamiętaj, by w tytule przelewu wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł konferencji.
"Jan Xyz Konferencja BPLiM 2023"

 

Terminarz

UWAGA ZMIANA TERMINÓW!!!

03.04.2023 13.04.2023 - zgłoszenie uczestnictwa - rejestracja elektroniczna
03.04.2023 13.04.2023 - termin płatności
04.04.2023 14.04.2023 - informacja o kwalifikacji referatów
06.04.2023 14.04.2023 - publikacja komunikatu nr 2
18.04.2023 - publikacja programu konferencji
20-21.04.2023 - konferencja
24.05.2023 - przesłanie pełnego tekstu referatu - wymogi edytorskie / link/